dr Anna Szmytt

Anna Szmytt jest radcą prawnym (nr uprawnień 5884 OIRP Warszawa) i doktorem nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i na tej uczelni obroniła pracę doktorską nt: Prawne aspekty planowania przestrzennego na obszarach metropolitalnych pod kierunkiem prof.dr hab. Michała Kuleszy.

Jest również absolwentką Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych UW.

Obok praktyki prawniczej, współpracuje jako ekspert w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego z Instytutem Miasta, Unią Metropolii Polskich, Towarzystwem Urbanistów Polskich, Mazowiecką Okręgową Izbą Urbanistów.

Prowadzi gościnne wykłady z dziedziny prawa inwestycyjnego w Studium Samorządu Terytorialnego UW oraz na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Jest autorką publikacji branżowych, m.in.: Komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pod red. prof. Zygmunta Niewiadomskiego (Wyd. C.H. Beck).

W latach 1995-2007 pracowała przy obsłudze prawnej Urzędu m. st. Warszawy, w tym w latach 2002-2007 na rzecz Biura Naczelnego Architekta Miasta (obecne Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy).

Jest członkiem Klubu Jeździeckiego Hippica Polonia i zawodniczką tego klubu w konkurencji ujeżdżenia.

© Kancelaria Radcy Prawnego dr Anny Szmytt